EXTERNAL PUBLICATION

SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination

Zhengrong Zhang, You Zheng, Zubiao Niu, Bo Zhang, Chenxi Wang, Xiaohong Yao, Haoran Peng, Del Nonno Franca, Yunyun Wang, Yichao Zhu, Yan Su, Meng Tang, Xiaoyi Jiang, He Ren, Meifang He, Yuqi Wang, Lihua Gao, Ping Zhao, Hanping Shi, Zhaolie Chen, Xiaoning Wang, Mauro Piacentini, Xiuwu Bian, Gerry Melino, Liang Liu, Hongyan Huang, Qiang Sun
April 20, 2021   Cell Death & Differentiation

No discussion yet