Läkartidningen
Läkartidningen – organ för Sveriges läkarförbund – är den svenska läkarkårens tidskrift. Medicinska artiklar på svenska. Nyheter. Debattforum. Opinionsbildning.

Note. This is unlikely to be a complete listing.