Øyvind Eggen
Avhopper fra Godhetsregimet, jobber nå som tankesmed i tankesmien Civita. Tvitrer på egen regning. Mest om utviklingspolitikk.

Last synced from Twitter Not synced yet